Apie Vienuolyną

Pagrindinė mūsų komandos veikla – tai Harinama Sankirtana. Tam, kad galėtume kuo efektyviau atlikti šią tarnystę ir įkvėpti kitus, nusprendėme įkurti Švento Vardo Vienuolyną. Ši idėja gimė Ananda Vardhanai prabhu. 2014 m. Dašaratha Suta prabhu paaukojo žemės plotą Vienuolyno statybai.

Vienuolyno tikslai:
1. Sukurti brahmačarių švietimo centrą – ugdyti ir lavinti brahmačiarius Krišnos sąmonės dvasia. Pagrindas – pasinėrimas į Šventų Vardų giedojimą – džapa, kirtanas, Šri Harinama sankirtana, taip pat tinkama sadhana, Šventraščių bei vaišnavų etiketo studijavimas. Mokymasis groti muzikos instrumentais, vesti kirtaną, platinti knygas.
good sadhana, learning sastras,
playing musical instruments, leading a kirtan;
distribution the books of Srila Prabhupada.
2. Paremti vanaprasthas (tai suteiks brahmačariui tikėjimą tęsti tarnystę ašrame). Gyvenamoji vieta, rūpinimasis atsidavusiais, galimybė iki gyvenimo pabaigos likti vaišnavų bendrijoje, gauti bendravimą, įkvėpimą, rūpestį ir pilnai susikoncentruoti į gyvenimo tikslą – meilę Krišnai.
3. Suteikti galimybę atsidavusiems iš kitų bendrijų (tik prabhu) pagyventi dvasinėje ašramo aplinkoje, mokytis ir įsikvėpti.

Vienuolynas įsikūręs Lietuvoje, netoli automagistralės Kaunas – Vilnius. Šalia yra gamtos draustinis.
Vienuolyno teritorija – 14 ha. Medinis namas – altorinė ir brahmačarių ašramas, mūrinis namas – vyresniesiems atsidavusiems ir svečiams.

Projektui pritarė:
JŠ Nirandžana Svamis – GBC Lietuvoje
JŠ Bhakti Čaitanja Svamis – GBC Baltijos šalyse
JŠ Bhakti Vigjana Gosvamis – GBC Rusijoje

Švento Vardo vienuolynas © 2024

/*